Tulenfeest 2019

Het Wieringer tulenfeest.

“Dat hebben jullie prachtig gedaan en zoiets als dit moet je in ere houden” waren opmerkingen aan het eind van het traditionele tulenfeest. Jaarlijks organiseren de Wieringer Dangsers dit feest op kermiszondag in de Hippolytuskerk. De aankondiging dat het tulenfeest een van de meest vrolijke kerkdiensten van Nederland is werd beaamd door de voorganger Peter Glim. Er werd prachtig gezongen door de Wieringer Sanghers, opgetogen gedanst door de Wieringer Dangsers in combinatie met een humoristische preek en goed belegde tulen. Maar dit jaar was het feest vooral ook compleet door de deelname van een groep mooi geklede kinderen die volgens een zeer oude traditie louw, louw trek an’t touw zingend langs alle aanwezigen liepen om zo hun kermisgeld op te halen.  In vroeger dagen was het zo dat de kinderen een week voordat de grote kermis van Hippo begon, joelend door het dorp liepen, elkaar vasthoudend aan een lang touw, met de woorden: louw, louw trek an’t touw. Vandaag een week is ’t kerremis. De tekst veranderde naar gelang het aantal dagen dat nog overbleef voordat de kermis begon.  Dat was al een feest op zich en veel kinderen kwamen daardoor te laat op school. Van der Ven schrijft in De Volksdans in Nederland dat het louw, louw trekken een Noord Hollandse traditie was. Mogelijk had het te maken dat het kermisvolk vroeger per trekschuit naar de dorpen ging en de kinderen graag hielpen om de schuiten binnen te halen. Anderzijds wordt ook genoemd dat de kinderen hiermee het luiden van kerkklokken na doen. We zullen het nooit precies weten. Wat de Wieringer Dangsers wel weten is dat deze traditie zeer gewaardeerd wordt en in lengte van jaren mag worden voortgezet.