Dansrepertoire

De dansen waarmee de Wieringer Dangsers in het prille begin optraden waren o.a. de Valeta, de Boerenschots en de Zweedse polka.
Nu bezit de dansgroep een repertoire van over de zeventig dansen. Zij zijn altijd op zoek naar “iets nieuws”, mits het past bij de sfeer van de groep.
In de bestaande literatuur is er maar bitter weinig bekend van wat er vroeger op Wieringen gedanst werd. Bekend zijn de dansen die overal elders in Nederland gedanst werden, omdat zij nu eenmaal in de mode waren. De dansgroep prijst zich gelukkig dat zij toch een dans hebben gevonden, die gerekend mag worden tot “echte” Wieringer dans. De Wieringer Skos is een feestelijke dans, die op de Wieringer kermis is ontstaan op een melodie die overal in Europa bekend was.
De andere dansen komen overal vandaan. Sommige van bevriende groepen, anderen worden gemaakt door de dansleiding op oude muziek en weer anderen komen uit allerlei bundels die o.a. door Elsche Korf en Jan Kloetstra werden uitgegeven. Inmiddels kunnen er ook prachtige dansen gevonden worden op internet, zoals de op dit moment nieuw aan te leren “Onder den toren” op een muziek van de Vlaamse musicoloog Hubert Boone. Onlangs is er ook gestart met het aanleren van de Mazurka met piston. Recent is er een dans gemaakt op de muziek van het Schager Voetje.
Op ons repertoire staan meerdere Mazurka’s en later ontstane vormen daarvan, zoals de Varsoviana en Polka mazurka. Andere dansen uit ons repertoire zijn Carl Erikswals, Zonnebloem, Wieringer Riel en Madlot en de Meijt op Solder.